LOADING

Type to search

Ostatné

Čísla bankových účtov Mesta Pezinok

redaktor tvpk 19 marca 2020

Vzhľadom k tomu, že budova Mestského úradu je na základe preventívnych opatrení proti zamedzeniu šírenia koronavírusu až do odvolania pre verejnosť fyzický uzavretá, nefunguje ani pokladňa Mestského úradu.

Úhrady poplatkov budú môcť občania riešiť bezhotovostným prevodom prostredníctvom týchto bankových účtov mesta:

Prima banka: ‪
SK 02 5600 0000 0066 0200 6001‬

VÚB banka: ‪
SK 43 0200 0000 0030 9466 8258‬

Tatra banka: ‪
SK 78 1100 0000 0026 4171 0001‬

‪Bezhotovostne je možné uhrádzať aj tzv. spomienky v mestských novinách PEZINČAN. ‬

‪Všetky podrobnosti k súčasným možnostiam úhrad za dane a správne poplatky nájdete v tomto článku na webovej stránke mesta.

https://www.pezinok.sk/?yggid=629&id=10222

Inzercia