LOADING

Type to search

cestovný ruch Samospráva Život

Beseda pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu

redaktor tvpk 25 septembra 2020

Mesto Pezinok a Klub sprievodcov mesta Pezinok pripravuje besedu pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu. Uskutoční sa v utorok 29. septembra 2020 o 17:00 hod. v Malej sále Domu kultúry Pezinok.


PROGRAM BESEDY

  1. Otvorenie besedy a privítanie hostí predsedom Klubu
  2. Príhovor zástupcu z oblasti CR – p. Bilačič
  3. Prezentácia z činnosti Klubu sprievodcov – p. Ronec
  4. Panelová diskusia s hosťami
  5. Otvorenie výstavy
  6. Záver

Inzercia