LOADING

Type to search

Ekológia koronavírus Život

Ako nakladať s použitými ochrannými rúškami a respirátormi?

redaktor tvpk 27 marca 2020

Opatrenie Úradu zdravotníctva SR týkajúce sa uzatvorenia všetkých maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby sa netýka komunálnych služieb – zberu a ďalšieho nakladania s odpadom. Keďže použité rúška a respirátory môžu byť kontaminované, v záujme ochrany zdravia pracovníkov, ktorí nakladajú s odpadom, je potrebné dodržiavať nasledovné pravidlá:

  • Použité rúška či respirátory uložte do plastovej tašky alebo vreca a pevne uzavrite.
  • Tašku alebo vrece vyhoďte do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner).
  • Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu!
  • Postupujte podľa všetkých hygienických pravidiel.

zdroj: www.pezinok.sk

Inzercia