LOADING

Type to search

Pre deti Projekty Seniori Život

Projekt Učíme sa pomáhať seniorom

redaktor tvpk 10 mája 2019

V piatok 10. mája sa v Domove sociálnych služieb a Zariadení pre seniorov v Pezinku na Hrnčiarskej ulici tvorilo naplno. Stretli sa tu žiaci 5. ročníka Základnej školy Na bielenisku a seniori z Domova na tvorivom workshope v rámci projektu Učíme sa pomáhať seniorom a znevýhodneným ľuďom. Autorkou projektu, ktorý získal podporu z grantového programu Tesca na nákup materiálu a spoločné tvorivé dielne, je učiteľka Erika Goliašová.

Novší článok

Inzercia