LOADING

Type to search

Elektrina Život

Prerušenie dodávky elektrickej energie 13.11.2019

redaktor tvpk 29 októbra 2019

Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 13.11.2019 od 08:00 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

1.MÁJA č.  31,  33,  35,  37,  39
KOMENSKÉHO č.  10,  16,  18,  20,  22,  24,  24/OP,  26,  27,  28
NERUDOVA č.  1,  2,  2/VE,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  16/OP,  17,  19,  21,  23,  25,  3432,  3433
OBRANCOV MIERU č.  1/OP,  34/-,  36/D1,  36/D2,  38,  40,  42,  44,  46,  48,  50,  52,  54,  56,  58

Inzercia