LOADING

Type to search

Život

Prerušenie distribúcie elektriny 27. 03. 2019

redaktor tvpk 11 marca 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držitel‘ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podl’a § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 27.03.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 11:30 hod. do 15:00 hod.:

MYSLENICKÁ č. 158, 164, 1258/2

OREŠIE č. 3

PODKARPATSKÁ č. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30

VINICE č. 1, 3, 3/VE, 4/OP, 5, 5/OP, 7, 7//A, 7/BL, 7/VE, 9, 9/VE, 11, 13, 14, 15, 17

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Inzercia