LOADING

Type to search

Doprava Samospráva Život

Predĺžené parkovanie v zóne v časti Záhradná ulica č. 1 – 9

redaktor tvpk 07 mája 2019

Držiteľom rezidentských kariet vydaných Mestom Pezinok, kde platí režim ohraničenej zóny parkovania v časti Záhradná ulica č. 1 – 9,   s vydaným dátumom platnosti parkovania do 30. 06. 2019 sa automaticky predlžuje platnosť do 31. 12. 2019.

 

Uvedený dátum do 31. 12. 2019 je konečný nakoľko pre rok 2020 sa pripravuje nová parkovacia politika.

 

 

 

Uvedený oznam neplatí pre vydané povolenia prístupu ku garážam, ku ktorým sa už uvedené povolenia nevydávajú.

Inzercia