LOADING

Type to search

Samospráva Život

Havária vodovodného potrubia na križovatke ulíc Holubyho a Jesenského

redaktor tvpk 02 októbra 2019

Mesto Pezinok upozorňuje obyvateľov a širokú verejnosť, že v utorok 1. 10. 2019 v popoludňajších hodinách došlo počas prebiehajúcich rekonštrukčných prác na plynovodnom potrubí na križovatke ulíc Holubyho a Jesenského, ktoré realizuje spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., k poruche na vodovodnom potrubí.

 

Z uvedeného dôvodu došlo k odstávke vody v centrálnej časti mesta. V súčasnosti prebieha odstraňovanie havárie pracovníkmi spoločnosti BVS, a. s. Dodávka pitnej vody bude obnovená po odstránení havárie. Za pochopenie ďakujeme.

 

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Inzercia