LOADING

Type to search

Samospráva Život

21. mája zasadne Mestská rada

redaktor tvpk 16 mája 2019

Program zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2019 (utorok) o 16.00 hod. v Starej radnici.

 

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Informácie primátora
  3. Návrh na odvolanie riaditeľky PKC, p.o.
  4. Participatívny rozpočet
  5. Súhlasy a vecné bremená
  6. Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  7. Návrh na pridelenie mestského nájomného bytu
  8. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
  9. Návrh na doplnenie členov do komisie TH z radov poslancov
  10. Návrh na prijatie RO
  11. Voľba riaditeľov mestských organizácií
  12. Návrhy na udelenie mestských ocenení
  13. Rôzne 

Inzercia