LOADING

Type to search

Samospráva Život

21. mája zasadne Mestská rada

redaktor tvpk 16 mája 2019

Program zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2019 (utorok) o 16.00 hod. v Starej radnici.

 

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Informácie primátora
 3. Návrh na odvolanie riaditeľky PKC, p.o.
 4. Participatívny rozpočet
 5. Súhlasy a vecné bremená
 6. Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 7. Návrh na pridelenie mestského nájomného bytu
 8. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
 9. Návrh na doplnenie členov do komisie TH z radov poslancov
 10. Návrh na prijatie RO
 11. Voľba riaditeľov mestských organizácií
 12. Návrhy na udelenie mestských ocenení
 13. Rôzne 

Inzercia