piatok, 20.4.2018, 4:59 h

facebook facebookMesto začína s distribúciou platobných výmerov

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 16. 4. 2018, 18.00 h


Deň narcisov v Pezinku

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 16. 4. 2018, 18.00 h


Výstava výtvarných prác súťaže Kupeckého svet

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 16. 4. 2018, 18.00 h


Úspech plavkyne Veroniky Behalovej v Brne

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 16. 4. 2018, 18.00 h

1
2
3
4

Vychovávateľ (1)

Zamestnávateľ (adresa pracoviska): 
Detský domov Harmónia(Pod Vinicami 33, Modra, 90001)
Kontakt u zamestnanca: 
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. (tel.: +421908755171, e-mail: lukas.vasko@dedharmonia.sk)
Mzda: 
(-)
Požadované vzdelanie: 
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Požadovaná prax: 
aspoň 2 roky
Popis miesta: 
Dátum nástupu: Ihneď ; Vychováva deti v duchu humanizmu, etických a morálnych hodnôt demokratickej spoločnosti. Rešpektuje osobné a ľudské práva každého dieťaťa a chráni ich, ako to vyplýva z “Charty práv dieťaťa” prijatej OSN. Aktívne buduje vzťah čo najbližší vzťahu rodič – dieťa. Je zodpovedný za prípravu dieťaťa na samostatný život. - je zodpovedný za zverené deti, neodchádza od nich počas služby - úzko spolupracuje s pomocnou vychovávateľkou, koordinuje s ňou svoju činnosť tak, aby bol zabezpečený dohľad nad všetkými deťmi - Vychovávateľ uplatňuje bezprostredný výchovný vplyv na deti, odborne vedie pridelenú skupinu, cielene výchovne pôsobí na deti počas akejkoľvek činnosti, odovzdá im svoje skúsenosti, je nielen pedagógom, ale aj citlivým “rodičom”. - Citlivo a fundovane rieši výchovné problémy v spolupráci s ostatnými pedagogiskými pracovníkmi. - Zabezpečuje vhodným spôsobom vzájomnú informovanosť medzi pedagógmi v skupine. - Cielene vedie deti formou individuálnych i skupinových diskusií k ujasňovaniu názorov na život, minulosť aj budúcnosť a pod. - Harmonicky, cielene rozvíja všetky osobnostné zložky dieťaťa. - Pripravuje deti na vyučovanie, uplatňuje individuálny prístup. - Vedie prehľad o školskom prospechu a o správaní detí v škole - Spolupracuje so školskými zariadeniami, 1x mesačne sa informuje o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v škole - Vychovávateľ je svojím správaním a svojimi činmi v skupine aj na verejnosti pre deti vzorom - Je zodpovedný za zdravie dieťaťa /návšteva lekára, spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami/ - V priebehu nočnej služby zabezpečuje nerušený spánok detí a potrebný servis v rámci svojej bunky. - V priebehu nočnej služby vykonáva dohľad v spálňach, zodpovedá za dodržiavanie času vymedzeného na spánok detí a za nočné ticho a poriadok v rodinnej bunke. - Je povinný skontrolovať zverený úsek, tj. priestory, deti. - Organizuje návštevy kultúrnych, športových podujatí a vychádzok. - Zúčastňuje sa na výchovných akciách /výlety, prázdninová činosť/. - Pedagogický pracovník sa stravuje spoločne s deťmi a vlastným príkladom ich vedie k estetickému stolovaniu a správaniu sa pri stole, zodpovedá za ich správnosť.

RADI PORADÍME

PROGRAM KINA PEZINOK

VADÍ NEVADÍ štvrtok, 19.4.2018, 19:30 h | piatok, 20.4.2018, 19:30 h
USA 2018, české titulky, 103 min., MP-12

Hrávate radi Vadí nevadí? Tak pozor na to, s kým to hrávate, nech pritom neprídete o život. Vadí...

KRÁLIK PETER sobota, 21.4.2018, 16:00 h
USA 2018, slovenský dabing, 95 min., MP
Rozprávková komédia podľa svetoznámych príbehov Beatrix Potterovej prichádza na veľké plátno!...
DUBČEK sobota, 21.4.2018, 18:00 h | utorok, 24.4.2018, 19:30 h | streda, 25.4.2018, 19:30 h
SR, 2018, slovenská verzia, 86 min., MP-12

Trvalo to krátko. Eufória z pocitu slobody, viera, že sa napravia chyby minulosti, presvedčenie...

PEPÍK štvrtok, 26.4.2018, 19:30 h
ČR 2018, česká verzia, 90 min., MP-12
Pepa je outsiderom už od narodenia. Má okolo päťdesiatky a pracuje ako úradník. So svojou ženou,...
AVENGERS: NEKONEČNÁ VOJNA piatok, 27.4.2018, 19:30 h | sobota, 28.4.2018, 19:30 h | nedeľa, 29.4.2018, 19:30 h
USA 2018, slovenské titulky, 155 min., MP-12

Avengers: Infinity War završuje neuveriteľnú desaťročnú cestu filmovým svetom štúdia Marvel a...

DVE A POL KAČKY sobota, 28.4.2018, 17:00 h | nedeľa, 29.4.2018, 17:00 h
USA, Čína 2018, slovenský dabing, 90 min., MP
Byť v husej koži je ťažká pohoda, predovšetkým pre gunára v najlepších rokoch. Animovaná komédia...

TRH PRÁCE V OKRESE PEZINOK

Stephenie Meyerová
Pracovala pre tajnú vládnu jednotku ako špecialistka na vypočúvanie. Vie toho príliš veľa a pre oddelenie sa stala rizikom, ktorého sa treba zbaviť.

Alexandra Salmela
Mohutný prúd rozprávania nadobúda šialenú rýchlosť, strhávajúcu čitateľa so sebou. Hlavný hrdina je Antti, sirota, ktorej bolo - podobne ako ďalším dvom stovkám detí, ktorých rodičia padli v boji za záchranu krehkého ekosystému Borealisu...

Michael Chabon
Michael Chabon nazval svoj nový román podľa nesmrteľnej swingovej skladby, ktorú hrali a hrajú mnohé slávne bigbandy. Na druhú stranu, kniha je uvedená citátom Wernhera von Brauna...

T. C. McLuhanová
V tejto knihe hovoria Indiáni o podobe svojho života sami a vo svojom mene. Úryvky, ktoré tvoria túto knihu, sú prevzaté z ústnych, v prípade novších záznamov aj písomných výpovedí Indiánov

Alica Raticová
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden tučniak. V podobnom duchu sa začína množstvo rozprávok, no tá naša je iná. Bol prieskum študentov Vysokej školy výtvarných umení, kam zvykneme zájsť.

Dana Hlavatá
Séria krátkych rozprávočiek určených deťom v predškolskom veku a na ZŠ. Hravou formou a pútavými ilustráciami prináša deťom dôležité informácie o správaní sa na chodníku,

Marta Hlušíková
Anabelka objaví tieň – svoju dvojičku Aklebanu. Prežívajú dobrodružstvá, o akých sa iným ani nesníva – Anabelka premieňa Aklebanu raz na slona, potom na vtáčika, večer sa vždy rozprávajú o rozprávkovom svete a všeličom inom

Fabrice Colin, Zelda Zong, Charles Perrault
Červená čiapočka na lúke netrhá kvety, ale píše esemesky a vlka po zjedení babičky a Čiapočky trápia výčitky svedomia...

150. výročie narodenia Viktora Taubingera
Lekár v Modre.

* 24.12.1867 - Modra,  + 02.07.1947 - Modra

135. výročie narodenia Samuela Zocha 
Politik, evanjelický farár, osvetár, náboženský spisovateľ. 
* 18.12.1882 - Cerovo, + 04.01.1928 - Bratislava 
​​​​​​​

95. výročie narodenia Williho Baya
Architekt

* 14.12.1922 - Neuwied nad Rýnom (SRN), + 17.05.2011 - Modra

115. výročie narodenia Miloša Uhlárika
Učiteľ, národovec, presvedčený demokrat.

* 06.12.1902 - Modra, + 25.10.1971 - Bratislava

125. výročie narodenia Štefana Krčméryho
Kultúrny historik, básnik, prozaik, literárny kritik, teoretik, estetik, prekladateľ, redaktor, publicista a organizátor literárneho, kultúrneho a osvetového života

* 26.12.1892 - Mošovce, + 17.02.1955 - Pezinok