LOADING

Type to search

Hasiči Život

Zásahy pezinských hasičov

redaktor tvpk 13 marca 2024

Zásahová činnosť hasičskej jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku od 04. 03. 2024 – 10. 03. 202405. 03. 2024 Limbach

Jednotka bola  vyslaná na požiar trávnatého porastu v obci Limbach. Jednotka požiar uhasila pomocou vysokotlaku. Zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu. 

06. 03. 2024 Modra – Vinosady

Jednotka bola vyslaná na požiar vo vinohrade medzi Modrou a Vinosadmi. Jednotka požiar nenašla a následne sa vrátila na svoju základňu.

06. 03. 2024 Modra

Jednotka bola vyslaná na požiar balkóna na ulici Komenského 2 v Modre. Do príchodu jednotky bol požiar uhasený majiteľkou bytu. Jednotka miesto udalosti skontrolovala s termokamerou a poučila majiteľku. Následne sa vrátili na svoju základňu.

07. 03. 2024 Štefanova

Jednotka bola  vyslaná do obce Štefanová, k dopravnej nehode jedného osobného motorového vozidla, ktoré zišlo z cesty a vrazilo do betónového piliera. Príslušníci na vozidle vykonali protipožiarne opatrenia a zranenej vodičke poskytli predlekársku prvú pomoc. Po príchode RZP bola zranená osoba odovzdaná do jej opatery, príslušníci očistili vozovku od uniknutých ropných látok a vrátili sa na svoju základňu.

07. 03. 2024 Modra

Jdnotka bola  vyslaná do mesta Modra na preverenie zápachu dymu v bytovom dome na Vajanského 64 po príchode na miesto jednotka prieskumom zistila, že sa jednalo o pripečené bravčové  koleno v rúre. Príslušníci majiteľku poučili a vrátili sa na základňu. 

08. 03. 2024 Pezinok

Jednotka bola  vyslaná k požiaru v bytovom dome na Suvorovovej ul. 44. Pezinok. Po príchode jednotky na miesto zásahu bolo zistené zadymenie v pivničných priestoroch a schodisku. Prieskumom bol zistený požiar v jednej z pivníc s následným prehorením teplovodného PVC potrubia s teplou úžitkovou vodou . Na likvidáciu požiaru bol použitý 1x VT prúd a na odvetranie priestorov bol použitý pretlakový  ventilátor.

08. 03. 2024 Pezinok

Jednotka bola  vyslaná k požiaru izby na Bratislavskej ul. v Pezinku. Po príchode na miesto sa zistilo, že sa jedná o planý poplach. Jednotka sa vrátila na svoju základňu.

Inzercia