LOADING

Type to search

Komunita vinárstvo Vinohraníctvo Život

Pozvánka na 18. ročník ochutnávky vín Grinavský hrozen

redaktor tvpk 13 marca 2024

Spolok priateľov dobrého vína Grinavský hrozen zorganizuje v sobotu 6. apríla 2024 v priestoroch Základnej školy Pezinok už 18. ročník ochutnávky vín GRINAVSKÝ HROZEN. Podujatie sa uskutoční v čase od 14.00 do 20.00 hodiny. Návštevníci budú môcť vystavené vína ochutnať a zároveň aj ohodnotiť.


Hlavnou myšlienkou ochutnávky je Motto: IN VINO VERITAS, SED DICAMUS VERUM DE VINO – vo víne je pravda, ale hovorme si aj pravdu o víne.

Vystavovatelia odovzdajú vzorky v dňoch 2. až 4. apríla 2024 od 17.00 – 20.00 hodiny na týchto zberných miestach:

  • Jozef Krasňanský, Hurbanova ul. 6, Pezinok, Grinava tel. 0908/116 048
  • Marian Krasňanský, Štúrova ul. 13, Pezinok, Grinava tel. 0903/852 694
  • Lukáš Krasňanský, Štúrova ul. 64, Pezinok, Grinava tel. 0907/767 112

Každý vystavovateľ odovzdá dve fľaše z každej vzorky vína s objemom 0,75l s označením mena vinára, odrody a ročníka. Vzorky treba priniesť vo fľašiach „Bordo“ /0,75l fľaša zelená/. Pokiaľ vystavovateľ takú nemá, preberajúci mu ju poskytne. Bližšie informácie o spôsobe hodnotenia získate na zberných miestach.

Víťazné vína budú ocenené a slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať v nedeľu 14. apríla 2024 o 14.00 hodine v klubovni Denného centra v Grinave/ klub dôchodcov/.

Inzercia