LOADING

Type to search

Ekológia Samospráva Život

Vyplavovanie splaškov do miestneho potoka Saulak spôsobili mastnoty v kanalizácií

redaktor tvpk 14 augusta 2023

V ostatnom období eviduje Mesto Pezinok vyplavovanie splaškov do miestneho potoka Saulak. Pôvodná informácia hovorila o tom, že sa jedná o odľahčovanie mestskej kanalizácie pri masívnych dažďoch. Tento jav sa však objavoval aj počas obdobia sucha. Po opakovanej výzve Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s., bol vykonaný monitoring predmetnej odvodňovacej rúry a kanalizácie. 


„Kanalizácia pri potoku Saulak na ulici L. Novomeského bola upchatá v mieste, kde sa nachádza šachta pod úrovňou spevnenej plochy. V kanalizácií sa nachádzali mastnoty, ktoré zabránili toku a tým pádom voda pretekala cez najbližší bod – odľahčovací kanál, ktorý bol vyčistený. Poklop pod úrovňou terénu budeme ešte odkopávať,“ uviedol R. Valla z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.  


V súvislosti s vyššie uvedenými informáciami, by sme chceli požiadať obyvateľov, aby použité oleje nevylievali do odtokov kuchynských drezov a toaliet. Naliatie olejov a tukov v tekutej forme, má za následok pôsobením chladu tuhnutie čo zapríčiňuje upchávanie prietoku kanalizačnej rúry.Na sídlisku Sever sa nachádzajú na kontajnerových stojiskách smetné nádoby na oleje. Stačí použitý olej a rozpustené tuky preliať do plastovej uzatvárateľnej nádoby a vložiť do príslušnej nádoby na kontajnerovom stojisku. Rovnako je možné odovzdať použitý olej na čerpacích staniciach. Mapa kontajnerových stojísk s nádobami na olej TU.

Inzercia