LOADING

Type to search

Aktuálne Investície Samospráva Život

Dnes sa začala výstavba optickej siete a obnova povrchu chodníka na ulici M. R. Štefánika

redaktor tvpk 14 augusta 2023

Počas obdobia letných prázdnin od 03. 07. 2023 sa v zmysle povolenia stavby realizuje „Výstavba optickej siete FTTH Pezinok – M. R. Štefánika KBV“ v centrálnej časti mesta, ktorá ma predpokladané ukončenie prác 15. 11. 2023. Výstavba sa realizuje v niekoľkých etapách bez väčších obmedzení a týka sa ulíc Mladoboleslavská, Holubyho, Záhradná, Meisslova, Kalinčiakova, Moyzesova, Tehelná, Hollého, Kollárova, Farská a vyššie uvedená ulica M. R. Štefánika. 

V termíne od 14. 08. do 19. 09. 2023 bude realizovaný úsek na ulici M. R. Štefánika číslo 2 – 34. Počas tejto etapy príde po dohode s realizátorom stavby k výmene asfaltového povrchu chodníka za dlažobnú úpravu od M. R. Štefánika číslo 18 po číslo 28. „Nakoľko telekomunikácie na danej ulici ukladajú optický kábel a je nevyhnutné narušiť povrch chodníka, mesto sa rozhodlo využiť situáciu a pri jednej rozkopávke zjednotiť povrch chodníka. Momentálne sa povrchová úprava chodníka na pravej strana ulice M. R. Štefánika skladá z dlažby a asfaltu, čo nie je estetické. Ulica bude vzhľadom jednotná a pri použití dlažby bude zabezpečené vsakovanie dažďovej vody, čo možno považovať za zelené riešenie úpravy povrchov chodníkov. Na Kalinčiakovej ulici bude počas prác vymenený asfaltový povrch v celej šírke chodníka,“ uviedla zástupkyňa primátora Renáta Klimentová. 


Počas rekonštrukčných prác spojených s uložením optických káblov a položením dlažby, bude v uvedenom termíne obmedzené parkovanie na pravej strane ulice. Vstupy do bytových domov a prevádzok budú zabezpečené bez obmedzení.

Inzercia