LOADING

Type to search

Ekológia Školstvo Život Životné prostredie

VIDEO: Spojená škola ocenená zelenou vlajkou

redaktor tvpk 25 októbra 2023

Spojená škola na Komenského Pezinok je už 4 roky zapojená do programu Zelená škola. Ide o environmentálny výchovno – vzdelávací program, ktorého cieľom je prevencia ale aj riešenie problémov životného prostredia. Za aktivity v rámci prioritnej témy Potraviny bola Spojená škola ocenená medzinárodným certifikátom Zelená škola. Ten jej bol spoločne so zelenou vlajkou udelený vo štvrtok 12. októbra v Košiciach, kde sa konala certifikačná slávnosť.

Inzercia