LOADING

Type to search

cestovný ruch Štatistika Život

Štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

redaktor tvpk 09 januára 2023

Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) bude aj v roku 2023 realizovať výskum o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu. Z nášho mesta je jeho súčasťou 40 domácností vybraných náhodným výberom. Výskum sa realizuje formou dotazníkov rozdelených do niekoľkých modulov.

Dvaja opytovatelia prvotne oslovia domácnosť listom, následne realizujú výskum návštevou. Zaujímať ich budú cesty, ktoré Pezinčania absolvovali v rámci Slovenska, ale i v zahraničí za nejakým účelom (osobným alebo služobným) mimo obvyklých trás. Ide najmä o dovolenku, rekreáciu, turistiku, návštevy príbuzných a známych, služobné cesty, účasť na školeniach, konferenciách, nákupy a pod.

Cieľom prieskumu je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu. Predmetom zisťovania sú jednodňové cesty a cesty s prenocovaním realizované v sledovanom období za osobným a služobným účelom. Všetky informácie, ktoré respondenti v rámci tohto zisťovania poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie sa obyvatelia dozvedia na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 02/ 69250 410 u vedúceho oddelenia Mgr. Romana Schiebera.

Inzercia