LOADING

Type to search

Projekty Seniori Školstvo Život

Pokyny a informácie k podávaniu prihlášky na Akadémiu tretieho veku

redaktor tvpk 17 januára 2023

Mesto Pezinok oznamuje, že pre občanov vo veku od 55 rokov otvorí letný semester Akadémie tretieho veku. Letný semester začne v mesiaci február 2023 a ukončenie letného semestra sa predpokladá na konci mesiaca apríl 2023.

Pokyny a informácie k podávaniu prihlášky na ATV

 1. Na štúdium na ATV sa prihlasujte vyplnením online formulára, kde si zvolíte príslušný študijný program, najneskôr do 05. 02. 2023. Link na online formulár nájdete tu: https://www.survio.com/survey/d/C4Z1N6H9E5Z7I0G6R

 • Ak pokračujete v štúdiu v 2. ročníku ATV, tiež vyplňte prihlášku a vyznačte študijný odbor, v ktorom budete pokračovať v štúdiu.

 • Pre občanov bude k dispozícii možnosť prihlásenia na študijný odbor ATV osobne v kancelárii prvého kontaktu, resp. v PODATEĽNI na Radničné námestie 7 v Pezinku v čase stránkových hodín do 06.02.2023.

 • Kapacita frekventantov na študijný odbor Počítače pre každého je maximálne 20 študentov,  na zvyšné študijné odbory 1. ročníka sa budeme snažiť uspokojiť prihlásených frekventantov. Do študijných odborov 2. ročníka sa prihlasujú úspešní absolventi 1. ročníka daného odboru. 

 • Prijatí uchádzači na štúdium v letnom semestri ATV budú oslovení pracovníkmi Spoločného školského úradu do 08. 02.2023. Zápis do ATV sa uskutoční dňa 09. 02. 2023 v malej sále PKC v čase od 9,00 h. do 11,30 h., kde získajú uchádzači ďalšie informácie.

 • Výška školného za letný semester je určená nasledovne:
  • ZŤP, invalidní dôchodcovia, starobní dôchodcovia nad 65 rokov – 20.- €/semester
  • Ostatní frekventanti – 30,- €/semester

 • Zoznam študijných odborov:

1. ročník:

 • Meteorológia, klimatológia a kvalita ovzdušia
 • Dejiny Pezinka – vybrané kapitoly z dejín mesta
 • Počítače pre každého
 • Civilizačné ochorenia a prevencia

2. ročník:

 • Folklórne prejavy malokarpatského regiónu
 • Angličtina hrou
 • Výtvarné techniky


Realizovanie výučby na ATV prezenčnou formou bude podmienené  priaznivou epidemiologickou situáciou a aktuálne platnými opatreniami.Informácie k ATV /prihlášky, zápis, štúdium/ vybavuje:

Mgr. et Mgr. Jaroslava Zemková     

Tel. č. 033/6901 701                                       

E-mail: jaroslava.zemkova@msupezinok.sk

Inzercia