LOADING

Type to search

Samospráva Život

Mesto pripravilo novú rubriku – Týždeň v meste

redaktor tvpk 17 januára 2023

Mesto pripravilo pre obyvateľov novú pravidelnú rubriku Týždeň v meste. Vždy začiatkom týždňa vám v nej prinesieme informácie o dianí, udalostiach a stretnutiach, ktoré sa konali v uplynulom týždni.


Chceme byť bližšie k Pezinčanom, aby boli informovaní o tom, čo sa v meste deje a zároveň budeme reagovať aj na vaše podnety, čo by sa v našom meste mohlo zlepšiť, skrášliť či opraviť.


TÝŽDEŇ V MESTE

 • 12. 1. sa konalo ústne pojednávanie a miestne zisťovanie k prebiehajúcemu kolaudačnému konaniu pre Zberný dvor v areáli bývalej Drevony na pozemkoch spoločnosti BETA – CAR, s.r.o. Zberný dvor sa blíži k termínu otvorenia, o ktorom vás budeme včas informovať.
 • Na Mestskom úrade Pezinok sa aktuálne uskutočňuje prvá fáza ekonomického auditu výdavkov
 • Na Detskom ihrisku Rodinka bola odstránená závada nahlásená cez aplikáciu Odkaz pre starostu – uvoľnený asfaltový šindeľ na streche dreveného altánku v dôsledku prudkého nárazového vetra
 • 12. 1. sa uskutočnilo stretnutie v rámci spolupráce samosprávy a Fakulty architektúry STU BA pri tvorbe konkrétnych investičných zámerov, kde študenti odprezentovali 5 návrhov novej základnej školy pre 900  žiakov v Pezinku na  Cajlanskej ulici v areáli bývalých CO skladov a 3 návrhy Domu smútku s krematóriom a komplexné riešenie celej rozvojovej lokality.
 • 13. 1.  sa uskutočnilo stretnutie primátora s Bratislavským futbalovým zväzom
 • Referát stratégie a rozvoja mesta vytvoril mobilnú aplikáciu pre Referendum 2023, ktorá uľahčí obyvateľom mesta určenie príslušného volebného obvodu podľa adresy bydliska.

(dostupné na: 

https://mestopezinok.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=9ab0d2c410b44bc28b505ad2005d7389

 • v jazierku v Zámockom parku prebehli merania po prvej dávke čistenia formou bioremediácie. Výsledky ukázali, že sa obsah kyslíka vo vode výrazne zlepšil. Podiel plynov v bahne sa znížil, avšak stále nemá prijateľné hodnoty.  Čistenie bude pokračovať v marci v štvor- až šesťtýždňových rozostupoch.     
 • Na ulici M. R. Štefánika boli osadené kvetináče z dôvodu zamedzenia prechodu áut zo Záhradnej ulice
 • Na Radničnom námestí oproti Informačnému centru bol namontovaný stojan na 3 bicykle
 • Zamestnanci oddelenia sociálnych vecí začali vyhľadávať a kontaktovať ľudí bez domova na území mesta Pezinok za účelom zlepšenia ich situácie
 • Ľudia vykonávajúci verejno-prospešné práce začali zametať Holubyho ulicu

Inzercia