LOADING

Type to search

Aktuálne Projekty Samospráva Sociálna oblasť Život

DNES: Verejné prerokovanie k návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb

redaktor tvpk 19 októbra 2023

Mesto Pezinok v súčasnosti finišuje s vytvorením dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2024 – 2027, ktorý reflektuje naplnenie potrieb našich obyvateľov v oblasti sociálnych služieb. Nájdete v ňom informácie, ako plánuje mesto napĺňať ciele v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vízia rozvoja sociálnych služieb v meste skutočne dosiahla.

K návrhu Komunitnému plánu sociálnych služieb máte možnosť vyjadriť aj vy svoj názor a postreh. Pripomienky, návrhy a podnety k pripravovanému dokumentu je možné posielať do 25. októbra 2023.

Spracovatelia dokumentu budú prihliadať na opodstatnené a relevantné pripomienky. 

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2024 – 2027 si môžete prelistovať tu:
https://www.pezinok.sk/download.dat?id=355A84094AD34F2C9CF770D0CE5FD286-E9A10C5B21C3B58E6502D04D32A5D8EC&embed=true
Zároveň vás pozývame na verejné prerokovanie k návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb, ktoré sa uskutoční dňa 19. októbra 2023 (štvrtok) o 17.00 h na Mestskom úrade, Radničné námestie 7, Pezinok, v zasadacej miestnosti č. 12. 

Inzercia