LOADING

Type to search

Opatrenia - COVID Samospráva Život

Opäť je možné požiadať o dotáciu z Ministerstva hospodárstva SR – žiadosť treba podať do 16. februára

redaktor tvpk 14 februára 2022

Žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR môžete podať na Mestský úrad Pezinok do 16. februára 2022. Žiadosť je určená pre nájomcov, ktorí majú priestory prenajaté od Mesta Pezinok a majú zriadenú e-schránku.

Viac informácií: Podmienky nájomcu pre oprávnenosť dotácie
Tlačivo: Žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné

Inzercia