LOADING

Type to search

Aktuálne Ekológia Samospráva Život Životné prostredie

Celomestské upratovanie mesta bude 11. a 12. marca 2022

redaktor tvpk 14 februára 2022

Bezplatný zber veľkorozmerného odpadu, ktorý mesto zabezpečuje každý rok v rôznych termínoch, sa uskutoční od piatka 11. do soboty 12. marca 2022  v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste.   

Areál bude otvorený počas dvoch dní od 8.00 do 18.00 h. Odovzdať môžete:

  • objemný a drevený odpad (napr. nábytok, koberce, chladničky, televízory, drobné domáce spotrebiče …),
  • biologický odpad (dosky, konáre, vinná réva),
  • sklo, plasty a kovový odpad,
  • pneumatiky bez diskov.


Zberné miesto je určené pre fyzické osoby (nie pre firmy) s trvalým pobytom v meste.Odpad, ktorý sem nepatrí ako drobné stavebné odpady (suť, tehly, obkladačky, betóny, dlažba atď), nebezpečné odpady (napr.  oleje,  žiarivky, batérie, farby a podobne),  môžete odovzdať v areáli firmy Marius Pedersen, a.s., na Viničnianskej ceste č. 25.

Inzercia