LOADING

Type to search

Komunálna politika Samospráva Život Životné prostredie

MsZ – Environmentálna záťaž na cyklochodníku

redaktor tvpk 01 marca 2022

V minulom roku začalo Mesto s budovaním cyklochodníka Pezinok – Limbach. Pri realizácii stavby v úseke Fajgalská II došlo k zisteniu, že teleso cyklochodníka je v kolízii s navážkou, ktorá predstavuje starú environmentálnu záťaž. Na Mestskom zastupiteľstve bol tento problém prezentovaný a navrhnuté rozpočtové opatrenie v sume 150 000 eur na odstránenie environmentálnej záťaže.  

Inzercia