LOADING

Type to search

Aktuálne Eurofondy História Samospráva Školstvo Život

Mesto Pezinok získalo nenávratný finančný príspevok na prístavbu MŠ Cajlanská

redaktor tvpk 05 októbra 2022

Mesto Pezinok získalo nenávratný finančný príspevok na prístavbu MŠ Cajlanská vo výške 2 370 499,00 EUR na kompletnú rekonštrukciu a prístavbu MŠ Cajlanská. NFP získalo mesto od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Podľa informácií, ktoré boli prezentované na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Pezinku dňa 28. 04. 2022 moderná prístavba materskej škôlky MŠ Cajlanská 7 s rekonštrukciou pôvodnej MŠ vyrieši navýšenie kapacity z pôvodných 3 tried na 6 tried s novým interiérovým vybavením. Realizovaním projektu sa súčasne zvýšia kapacity v rámci regiónu bratislavského samosprávneho kraja a vznikne smart inkluzívna materská škola.

Prístavba materskej škôlky je navrhnutá s novým materiálovo – technickým vybavením, smart prvkami pre inkluzívne vzdelávanie s individuálnou nediskriminačnou edukáciou a prípravou v predškolskej dochádzke. Prístavbou a rekonštrukciou materskej školy sa vytvoria jedinečné
moderné a inovatívne priestory v kontexte smart MŠ, s rozšírením o moderne vybavenú kuchyňu s najnovšou technológiou a zariadením jedálne. Bude slúžiť aj pre iné mestské zariadenia, konkrétne pre MŠ Vajanského, Zariadenie pre seniorov a súkromné MŠ.

Moderná materská škôlka bude mať dve pôvodné triedy a štyri novovybudované triedy s denným a nočným režimom pod jednou strechou. Areál škôlky bude revitalizovaný a prispôsobený novým prevádzkovým a funkčným zónam. Súčasťou areálu budú aj spevnené plochy, zároveň bude riešená bezbariérovosť, bezpečná mobilita, priestor na voľnočasové aktivity detí s dostatočnou zeleňou v podobe novej výsadby. Materská škôlka bude mať pod jednou strechou 6 tried s nadštandardným zázemím pre personál a relaxačne – oddychové a športové zóny.

Inzercia