LOADING

Type to search

Hasiči Život

Zásahy pezinských hasičov

redaktor tvpk 11 októbra 2021

Zásahová činnosť hasičskej jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku od 04. 10. 2021 – 10. 10. 2021


04. 10. 2021 Šenkvice

Jednotka bola vyslaná k požiaru šopy v Šenkviciach . Jednotka po príjazde zistila, že sa jedná o spaľovanie pod kontrolou.


05. 10. 2021 Pezinok

Jednotka bola vyslaná k prevereniu hustého čierneho dymenia v oblasti Glejovky v Pezinku. Prieskumom bolo zistené, že sa jednalo o kopu odpadu, ktorú si do príchodu jednotky miestna komunita uhasila. Jednotka miesto odovzdala polícii a vrátila sa na svoju základňu.


05. 10. 2021 Budmerice

Jednotka bola vyslaná k požiaru skládky nebezpečného odpadu na Bielom vŕšku v Budmericiach. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že požiar je veľkého rozsahu. Na miesto bolo povolané väčšie množstvo techniky, vrátane DHZO z okolitých obcí. Na likvidáciu požiaru bolo použité väčšie množstvo útočných prúdov a ťažká technika prevádzkovateľa skládky. Na mieste bol vytvorený riadiaci štáb a dva zásahové úseky. Súčasne bolo vykonávané meranie kvality ovzdušia v okolitých obciach. Po uhasení požiaru bolo toto odovzdané prevádzkovateľovi a jednotka sa vrátila na svoju základňu.


07. 10. 2021 Pezinok

Jednotka bola vyslaná na technický zásah v Kučišdorfskej doline. Jednalo sa o asistenciu ZZS pri ošetrení pacienta v nedostupnom teréne. Po príchode na miesto bolo zistené , že osoba je bez známok života. Po príchode polície na miesto udalosti sa jednotka vrátila na svoju základňu.


09. 10. 2021 Limbach

Jednotke bola nahlásená osoba s vyvráteným kolenom v ťažko dostupnom teréne v Limbachu. Jednotka pomocou 6- kolky pacientku zviezla k ZZS a následne sa vrátila na svoju základňu.


09. 10. 2021 Pezinok

Jednotka bola vyslaná na technickú pomoc, kde prišlo k stretu 2 osobných motorových vozidiel so zverou medzi Pezinkom a Vinosadmi. Jednotka zabezpečila vozidlá proti vzniku požiaru, očistila vozovku a následne sa vrátila na svoju základňu.

Inzercia