LOADING

Type to search

Komunálna politika Život

Už dnes o 13:00 – pokračovanie online rokovania MsZ v Pezinku

redaktor tvpk 08 apríla 2021

Vo štvrtok 8. apríla 2021 o 13:00 hod. bude pokračovanie online rokovania MsZ v Pezinku z 25. marca 2021.

Program:

  • Návrh VZN o ochrane, tvorbe a údržbe zelene na území mesta Pezinok
  • Podmienky OVS na prenájom záhradky v lokalite Drevárska
  • Zásady parkovania – centrálna zóna
  • Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu oblasť na rok 2021
  • Informácia o plnení rozpočtu za január a február 2021
  • Harmonogram na zvýšenie efektivity výberu daní (naplnenie uznesení MsZ č.1- 158/2020 a č. 1-159/2020) .
  • Interpelácie
  • Informácie primátora
  • Rôzne

Materiály k MsZ:

https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=11094&msz=1

Priamy prenos si môžete pozrieť na uvedenom linku:

Inzercia