LOADING

Type to search

cestovný ruch Investície Projekty vinárstvo Vinohraníctvo Život Životné prostredie

Mandľový sad vo vinohradoch má nové lavičky

redaktor tvpk 04 októbra 2021

Projekt Mandľový sad a remízka vo vinohradníckej krajine Pezinka má za cieľ chrániť životné prostredie a obnoviť  prirodzený ráz vinohradníckej krajiny v Pezinku a  zvýšenie biodiverzity a stability.


Projekt nadväzuje na jestvujúci Vinohradnícky náučný chodník a cyklochodník, ktorý obnovuje prvky zelenej infraštruktúry a oddychovej zóny v chotári. Je  realizovaný na dvoch parcelách vo vlastníctve mesta Pezinok, ktoré sú prepojené vodným tokom a vinohradníckou cestou hojne využívanou na prechádzky, turistiku a cykloturistiku.Vo štvrtok 30. 9. 2021 sa osadili nové lavičky, je tiež vypísaná súťaž na výsadbu sadu. Spolu na oboch plochách vysadíme 45 vzrastlých stromov tradičných regionálnych ovocných druhov. Vzniknú a obnovia sa tak dva interaktívne prvky vo vinohradníckej krajine, ktoré pomôžu jej adaptácii na dôsledky zmeny klímy a skvalitnenie prostredia. Projekt bol podporený a schválený dotačným programom Bratislavského samosprávneho kraja pre rok 2021. Mesto  je v projekte v partnerstve so Združením pezinských vinohradníkov a vinárov, pomáhajú aj dobrovoľníci.  Spolufinancovanie mesta je  minimálne vo výške 20 %.


Zdroj: www.pezinok.sk

Inzercia