LOADING

Type to search

Aktuálne Doprava Ekológia Investície Komunálna politika Samospráva Život

Začali sa prípravy premiestnenia kvetináčov z ulice M. R. Štefánika

redaktor tvpk 01 októbra 2021

Mesto Pezinok spustilo procesy potrebné na premiestnenie farebných kvetináčov s drevinami z ulice M. R. Štefánika, kde boli umiestnené na prechodné obdobie s cieľom podporiť hlavné ciele pamiatkovej zóny – upokojenie rušnej dopravy, zredukovanie počtu parkovacích miest a tiež vymedzenie priestoru pre peší pohyb. Stromy sa vysadia v obytných zónach a farebné kvetináče sa umiestnia do mestských školských a predškolských zariadení.


Umiestnením kvetináčov sa v priestore posilnila pozícia chodcov, ich bezpečnosť, lepšie vynikli fasády historických objektov ako hodnôt historického centra mesta a v neposlednom rade sa zlepšili možnosti komfortnejšieho využívania centrálnej zóny a prevádzok v nej na relax, pobyt a spoločenské stretávanie sa.


Premiestnenie kvetináčov  bude realizované v mesiacoch október a november, o čom sme písomne informovali Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) vzhľadom na fakt, že  termín do 30. 9.2021 – požadovaný KPÚ, nevieme dodržať a to  z objektívnych dôvodov:

  • z dôvodu možného poškodenia nie je možné dreviny prevážať v kvetináčoch, ale musia z nich byť najskôr odborne vybrané a následne bude zabezpečená ich výsadba,
  • pri presádzaní plne olistených stromov vo vegetačnom období (ktoré trvá do konca septembra) je vysoké riziko, že po presadení sa stromy neujmú a vyschnú. Presádzanie sa preto bude realizovať až v mesiacoch október a november.
V súčasnosti prebieha príprava na verejné obstarávanie na zabezpečenie odborných prác – výber  stromov z kvetináčov, ich prevoz a výsadbu, a zároveň vyprázdnenie nadrozmerných kvetináčov a ich prevoz. Kvetináče budú umiestnené do areálov predškolských a školských zariadení, kde sa využijú ako dizajnové prvky pre výsadbu trvaliek,  kríkov či drevín.  Stromy – jaseňovce metlinaté (20 ks) budú z kvetináčov presadené  do ich prirodzeného prostredia v lokalitách mesta, kde je požiadavka na výsadbu zo strany obyvateľov daného územia: Za hradbami 28, Muškátová 29 – 31, Komenského 23 (ZOS), Muškátová vnútroblok, Silvánová 23, Generála Pekníka a Trnavská.


Ďalšie lokality na umiestnenie stromov môžu obyvatelia Pezinka navrhnúť referátu životného prostredia MsÚ Pezinok na adrese: zivotne@msupezinok.sk.Veríme, že sa stromom bude dariť, skrášlia prostredie a pomôžu mestu v jeho záujme reagovať na klimatické zmeny, zazeleniť a využívať zelenú infraštruktúru v obytných zónach mesta.


Zdroj: www.pezinok.sk

Inzercia