LOADING

Type to search

Pre deti Projekty Samospráva Školstvo Život

Vyhlásenie XXVII. ročníka literárnej súťaže

redaktor tvpk 17 mája 2019

Mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom a Malokarpatskou knižnicou vyhlasuje tradičnú literárnu súťaž „O cenu primátora mesta Pezinok“ (XXVII. ročník). Cieľom súťaže je iniciovať, podporovať a propagovať literárnu tvorbu detí a mladých ľudí.

 

 

Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci a študenti, ktorí študujú v Pezinku resp. tu majú trvalé bydlisko. Súťaž je vyhlásená v dvoch vekových kategóriách, a to pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Téma v oblasti POÉZIA a PRÓZA je ľubovoľná, rovnako rozsah prác. Podmienkou je odovzdať súťažné práce v 3 počítačom (strojom) písaných exemplároch (kópiách).

 

 

Práce musia byť doručené do o1. mája 2019 na adresu Pezinského kultúrneho centra, Holubyho č. 42, 90201 Pezinok resp. osobne u pani Danky Debnárovej, ktorá je organizačnou tajomníčkou súťaže a poskytne tiež všetky ďalšie informácie. Kontakt na telefónnom čísle 033/641 39 33, 033/641 20 93.

 

 

Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže bude v júni 2019. Víťazné práce z každej kategórie budú publikované v zborníku a časopise Pezinčan.

Inzercia