LOADING

Type to search

Ekológia Samospráva Život

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Pezinku

redaktor tvpk 14 februára 2019

Obec je povinná v zmysle § 4 bod (6) zákona č. 329 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587 /2002 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Pezinok za rok 2018 je 48,26 %.

 

Táto informácia je dôležitá pre určenie sadzby pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov.

Inzercia