LOADING

Type to search

Samospráva Život

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2019

redaktor tvpk 14 februára 2019

Podľa ustanovenia § 3a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 vykonáva  Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom svojho vyrozumievacieho a varovacieho systému skúšku sirén na území celej republiky.

TERMÍNY PRESKÚŠANIA:
11.01.2019 12:00 tichá skúška
08.02.2019 12:00 tichá skúška
08.03.2019 12:00 tichá skúška
12.04.2019 12:00 tichá skúška
10.05.2019 12:00 hlasitá skúška
14.06.2019 12:00 hlasitá skúška
12.07.2019 12:00 hlasitá skúška
09.08.2019 12:00 hlasitá skúška
13.09.2019 12:00 hlasitá skúška
11.10.2019 12:00 hlasitá skúška
08.11.2019 12:00 hlasitá skúška
13.12.2019 12:00 hlasitá skúška

Inzercia