LOADING

Type to search

Kultúra Samospráva Život

Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra – výsledok výberového konania

redaktor tvpk 24 septembra 2019

Hodnotiaca komisia výberového konania odporučila primátorovi mesta Igorovi Hianikovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve ako najvhodnejšieho kandidáta na obsadzovanú pozíciu „Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra (PKC)“ dvoch najvhodnejších kandidátov (uvedených v poradí odporúčanej vhodnosti):

  • Ján Sklenár
  • Adela Oravcová

 

 

Za hlavné dôvody odporúčania prvého (najvhodnejšieho) kandidáta považuje komisia najmä:

  • vhodnosť celkového profilu kandidáta,
  • globálna a komplexná vízia riadenia PKC,
  • veľmi dobrý prehľad o dianí a podujatiach v kultúrnej oblasti,
  • výborná znalosť regiónu a jeho požiadaviek a potrieb,
  • dostatočná analýza aktuálneho stavu kultúrneho domu,
  • jasný a realistický návrh na fungovanie PKC predstavený v prezentácii nazvanej „Kultúra v Pezinku“ na verejnom vypočutí.

 

 

 

Primátor Pezinka Igor Hianik sa na základe rozhodnutia komisie dňa 19.09.2019 stretol s oboma odporúčanými kandidátmi na pozíciu riaditeľa PKC. Po týchto stretnutiach sa primátor stotožnil s návrhom komisie a ako najvhodnejšieho kandidáta na pozíciu riaditeľa PKC predloží Mestskému zastupiteľstvu dňa 26.09.2019 pána Jána Sklenára.

 

 

 

Všetky ďalšie podrobné informácie nájdete v dokumente Protokol o výberovom konaní na pozíciu riaditeľ Pezinského kultúrneho centra.

 

Referát ľudských zdrojov MsÚ Pezinok

Inzercia