LOADING

Type to search

Ekológia Život

Jesenné upratovanie

redaktor tvpk 09 októbra 2018

V dňoch 11. – 13. októbra 2018 zabezpečí mesto Pezinok pre svojich obyvateľov zber odpadu v Technickom a skladovom areáli MPS (bývalá motokárová dráha) na Fajgalskej ceste. Areál bude otvorený v čase od 8.00 hodiny do 18.00 hodiny. Pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb budú môcť Pezinčania uložiť dovezený odpad do pripravených kontajnerov. V tomto čase bude areál slúžiť na zber objemného odpadu (napr. nábytok, sedačky), biologického odpadu, skla, plastov a kovového odpadu.

V čase jesenného zberu je v areáli vyhradené tzv. „zberné miesto“ na zber odpadových pneumatík bez diskov.

Zber sa robí iba od fyzických osôb, nie z firiem. Za dovezený odpad sa neplatí.

Žiadame obyvateľov, aby nenosili nebezpečné odpady a drobné stavebné odpady.

Nebezpečné odpady (farby, riedidlá, oleje, batérie, žiarivky…) a drobné stavebné odpady (dlažba, keramika, zemina, betóny) prevezmú denne okrem nedele na Viničnianskej ceste č. 25 v sídle firmy Marius Pedersen.

Novší článok

Inzercia