LOADING

Type to search

Hasiči Život

Zásahy pezinských hasičov

redaktor tvpk 05 júna 2024

Zásahová činnosť hasičskej jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku od 27. 05. 2024 – 02. 06. 2024


27. 05. 2024 Limbach – Slnečné údolie

Jednotka bola  vyslaná k spadnutému stromu Limbach smer Slnečné údolie. Za pomoci motorovej píly bol strom odstránený. Následne sa jednotka vrátila na svoju základňu.


28. 05. 2024 Svätý Jur

Jednotka bola vyslaná k dopravnej nehode 2 osobných motorových vozidiel na ceste vo Svätom Jure. Jednotka po príchode zistila, že na mieste dopravnej nehody nie sú zranené osoby, jednotka zabezpečila vozidlá proti pohybu a proti požiaru, očistila vozovku a následne sa vrátila na svoju základňu.


28. 05. 2024 Modra

Jednotke bola nahlásená technická pomoc asistencia polícii v Modre na Dolnej ulici. Po príchode na miesto jednotka bránu otvorila za pomoci karbobrúsky miesto odovzdali polícii a vrátili sa na základňu.


28. 05. 2024 Harmónia – Zochova Chata

Jednotka bola vyslaná k spadnutému stromu Harmónia smer Zochova Chata. Za pomoci motorovej píly bol strom odstránený. Následne sa jednotka vrátila na svoju základňu.


29. 05. 2024 Pezinok

Jednotka bola  vyslaná k technickej pomoci –  otváranie bytu na Svätoplukovej ulici v Pezinku. Jednotka po príchode zistila, že v byte je zabuchnuté dieťa. Pomocou lezeckej techniky  sa jednotka dostala na balkón, ktorý cez vetranie balkónových dverí otvorila a byt sprístupnila a následne sa vrátila na svoju základňu.


29. 05. 2024 Slovenský Grob

Jednotka bola  vyslaná k otváraniu rodinného domu v Slovenskom Grobe. Jednotka dom otvorila pomocou zámočníckeho kufríka a miesto odovzdala polícií a vrátila sa na svoju základňu.


30. 05. 2024  Svätý Jur

Jednotke bola nahlásená dopravná nehoda vo Svätom Jure. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jednalo o dopravnú nehodu dvoch motorových vozidiel bez zranení s vytekajúcimi PHM. Jednotka zabezpečila vozidlá proti požiaru, očistila vozovku a vrátila sa na základňu.


30. 05. 2024 Pezinok

Jednotke bola nahlásená technická pomoc – vytečený olej na komunikácii  – asistencia polícií na Radničnom námestí v Pezinku. Po príchode na miesto jednotka očistila komunikáciu pomocou sorbentu a vrátila sa na svoju základňu.


30. 05. 2024 Modra

Jednotke bola nahlásená technická pomoc – olej na ceste na Hornej ulici v Modre. Po príchode na miesto jednotka cestu očistila pomocou sorbentu a vrátila sa na svoju základňu.


30. 05. 2024 Svätý Jur

Jednotke bol nahlásený požiar porastu na Šúrskom rybníku vo Sv. Jure. Po príchode na miesto bolo zistené, že požiar do príchodu jednotky bol uhasený. Jednotka skontrolovala miesto požiaru a vrátila sa na základňu.


31. 05. 2024 Viničné – Senec

Jednotka bola  vyslaná k dopravnej nehode za obcou Viničné smer Senec. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o jedno osobné motorové vozidlo, ktoré je prevrátené na boku mimo vozovky. Osoby sa vo vozidle už nenachádzali a boli zranené iba ľahko. Príslušníci vozidlo prevrátili na kolesá, pomohli naložiť na  vozidlo odťahovej služby, očistili vozovku a vrátili sa na svoju základňu.


31. 05. 2024 Vištuk

Jednotka bola vyslaná k spadnutému stromu na ceste za obcou Vištuk smer Budmerice. Po príchode na miesto príslušníci strom popílili pomocou motorovej píly a odstránili z vozovky, ktorú následne očistili a vrátili sa na svoju základňu.


01.06.2024 Pezinok – Pezinská Baba

Jednotka bola vyslaná k spadnutému stromu na ceste za obcou Pezinok smer Pezinská Baba. Po príchode na miesto príslušníci strom porezali pomocou motorovej píly a odstránili ho z vozovky, ktorú následne očistili a vrátili sa na svoju základňu.


02. 06. 2024 Pezinok – Slovenský Grob

Jednotka  bola vyslaná k dopravnej nehode na štátnej ceste medzi Pezinkom a Slovenským Grobom. Po príchode na miesto zásahu sa vozidlo nachádzalo mimo vozovky na streche. Postihnutá osoba sa nachádzala mimo vozidla. Jednotka vykonala protipožiarne opatrenia a po zdokumentovaní dopravnej nehody políciou jednotka prevrátila vozidlo na kolesá a pritiahla  k vozovke pomocou navijaka. Počas zásahu jednotka regulovala dopravu.

Inzercia