LOADING

Type to search

Aktuálne Investície Projekty Samospráva Život

VIDEO: Veľké investície do školskej infraštruktúry

redaktor tvpk 06 júna 2024

Rada partnerstva Bratislavského samosprávneho kraja schválila mestu Pezinok dva projektové zámery, ktorých cieľom sú opatrenia smerujúce k zníženiu energetickej náročnosti budov vrátane implementácie obnoviteľných zdrojov energie. Mesto Pezinok bude môcť obnoviť Materskú a základnú školu Orešie ako aj Materskú školu Vajanského. Celkový objem financií, ktoré mesto získalo je suma takmer 2,5 milióna eur.

Inzercia