LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Život

VIDEO: MsZ schválilo mestské dotácie na rok 2024

redaktor tvpk 27 marca 2024

Na marcovom rokovaní Mestského zastupiteľstva bol poslanom predložený návrh na rozdelenie dotácií na rok 2024. Pre oblasť športu bola na rok 2024 navrhnutá suma vo výške 100.000 eur. Pre dotácie v oblasti kultúry je to čiastka 25.000 eur a oblasť sociálnej pomoci má pre mestské dotácie vyčlenenú sumu 10.000 eur.

Inzercia