LOADING

Type to search

Investície Komunálna politika Samospráva Život

VIDEO: MsZ – Rozpočtové opatrenia k investíciám

redaktor tvpk 01 júla 2024

Vo štvrtok 20. júna rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku. Predložený bol poslancom návrh na prijatie rozpočtových opatrení, ktoré súvisiace s viacerými plánovanými investíciami v našom meste – modernizácia aického systému riadenia kvality vody pre plaváreň, vybudovania zastávok v rámci rozširovanie liniek mestskej autobusovej dopravy, rekonštrukcie povrchov chodníkov v 5 lokalitách či polo zapustené kontajneri na komunálny odpad.

Inzercia