LOADING

Type to search

Komunita Prevencia Samospráva Sociálna oblasť Život

VIDEO: Klub “A-ZET” – bezpečné miesto pre mladých ľudí

redaktor tvpk 12 januára 2024

Referát sociálnych vecí mesta Pezinok dlhodobo pracuje s mladými ľuďmi. V minulom roku sa im podarilo vytvoriť zázemie v podobe priestorov na Zumberskej ulici, kde vznikol Klub „A – ZET” – bezpečné miesto pre mladých ľudí.

Inzercia