LOADING

Type to search

Kultúra Tvorivé aktivity Výstava

Podujatie Umenie mesta – galéria ulice už v piatok 19. júla v Pezinku

redaktor tvpk 08 júla 2024

V piatok 19. júla sa od 16.00 hodiny bude na pešej zóne na Radničnom námestí v Pezinku konať podujatie UMENIE MESTA – GALÉRIA ULICE. Organizátormi sú občianske združenie Mladí Pezinok a Mesto Pezinok.Zámerom projektu je preniesť umenie z galérií do verejného priestoru, bližšie k ľuďom a ich každodennosti, otvoriť diskusiu o dôležitosti umenia, jeho rolách a významoch v bežnom živote. Jedná sa o premodelovanie kolektívneho prostredia na formu platformy, ktorá slúži ľuďom nie len na bežný život, ale aj k sebavyjadreniu svojich postojov a prístupov k životu prostredníctvom umenia či inej formy.


“Umenie Mesta – Galéria ulice” je iniciálnym podujatím zoskupenia Mladí Pezinok o.z. v spolupráci s mladými umelcami, ktoré chce motivovať mládež zapájať sa do kultúrnych, environmentálnych, sociálnych alebo inak orientovaných projektov, ktoré chcú podporovať rozvoj mesta a jeho verejného priestoru z pohľadu mladého človeka.

Inzercia