LOADING

Type to search

Aktuálne

Informácie pre záujemcov o predaj na VINOBRANÍ PEZINOK 2024

redaktor tvpk 26 februára 2024

Vinobranie Pezinok sa tohto roku uskutoční v dňoch 20. až 22. septembra 2024. Záujemcovia o predaj a prezentáciu svojich výrobkov sa môžu začať hlásiť a zasielať prihlášky spolu s prílohami a to nasledovne:

  • poštou na Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
  • osobne do podateľne Mestského úradu
  • e-mailom na adresu: podatelna@msupodatelna.sk.

Záväzné prihlášky s prílohami je možné poslať do 24. mája 2024.


Mesto Pezinok ako organizátor podujatia si vyhradzuje právo výberu účastníkov a určenia rozmiestnenia jednotlivých predajných stánkov. V prípade voľných kapacít budú akceptované aj žiadosti doručené po tomto termíne. Predaj na príležitostných trhoch upravuje zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).Všetky potrebné informácie k žiadosti, čo je povinný žiadateľ doložiť (aké doklady a dokumenty) nájdete v priloženom linku. https://vinobraniepezinok.sk/zona-pre-stankarov/

Inzercia