LOADING

Type to search

Aktuálne

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku – 8. február 2024

redaktor tvpk 05 februára 2024

Vo štvrtok 8. februára 2024 sa bude konať tohtoročné prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Pezinok. Rokovanie sa začne o 8.30 h prezenčnou formou v budove Mestského úradu na druhom nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti č. 2.12


NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Prezentácia výsledkov procesného auditu mestského úradu
 3. Návrh VZN o určení názvu novej ulice
 4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2024
 5. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2024
 6. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2024 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2025, 2026 (+ stanovisko hlavného kontrolóra)
 7. Návrh na zmenu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 8. Prevody a nájmy mestského majetku a návrhy na vyhlásenie OVS na nájom mestského majetku
 9. Návrh na úpravu zmluvy o nájme pozemku pre Pezinskú mestskú spoločnosť
 10. Návrh na nájom mestských bytov
 11. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok mesta nad 1000 EUR
 12. Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2017-2023
 13. Návrh na schválenie žiadosti o príspevok pre investičný zámer Modernizácia plaveckého bazéna na letnom kúpalisku v Pezinku
 14. Návrh na schválenie realizácie investície Rekonštrukcie verejného osvetlenia a prijatie úveru od Environmentálneho fondu (+ stanovisko hlavného kontrolóra)
 15. Návrh na zmenu člena Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky
 16. Informácia o vydaní organizačného poriadku mestského úradu
 17. Návrh novej organizačnej štruktúry mestskej polície
 18. Správa o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok
 19. Informácie z činností ÚHK
 20. Informácie primátora
 21. Interpelácie poslancov
 22. Rôzne


Link na materiály:

https://www.pezinok.sk/zasadnutie/278


Link na priamy prenos:

https://youtube.com/live/SS0y4_0Ew0Q?feature=share

Inzercia