LOADING

Type to search

Hasiči Život

Zásahy pezinských hasičov

redaktor tvpk 31 júla 2023

Zásahová činnosť jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku od 24. 07. 2023  30. 07. 2023

24. 07. 2023 Limbach

Jednotka bola vyslaná k požiaru lesa väčšieho rozsahu na Veľkom Javorníku nad obcou Limbach. Vyslaná technika T815 CAS 30-7,MB Unimog, 2x štvorkolka Polaris. Po príchode na miesto si veliteľ zásahu vyžiadal postupne ďalšiu techniku cez KOS BA. Na miesto sa dostavil riadiaci dôstojník a riaditeľ KR HaZZ. 

25. 07. 2023 Limbach

Jednotka  bola vyslaná na striedanie príslušníkov k požiaru na Veľkom Javorníku. Jednotka hasebné práce ukončila v podvečerných hodinách  a vrátila sa na svoju základňu.

27. 07. 2023 Biely Kríž

Jednotka bola  vyslaná k požiaru lesného porastu na Biely Kríž. Po príchode na miesto bolo prieskumom zistené, že sa jedná o slabé dymenie lesného porastu. Na likvidáciu jednotka použila 1x vysokotlaký prúd. Po uhasení sa jednota vrátila na svoju základňu.

27. 07. 2023 Svätý Jur

Jednotka bola  vyslaná k dymeniu z areálu firmy vo Svätom Jure ,Na Pažiti 16, Po príchode na miesto udalosti a vykonanom prieskume jednotka zistila ,že sa jedná o požiar odpadu v sude . Jednotka zaliala požiar vodou a vrátila sa svoju základňu.

28. 07. 2023 Pezinok

Jednotka bola  privolaná k otváraniu bytu na Moyzesovej ulici, kde sa nachádzala osoba v zlom psychickom stave a vyhrážala sa podpálením bytu. Jednotka byt otvorila za prítomnosti polície, naďalej bola súčinná s políciou až po ukončenie zásahu a vrátila sa na svoju základňu.

30. 07. 2023 Píla

Jednotke bola nahlásená dopravná nehoda v obci Píla. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jednalo o zrážku dvoch osobných motorových vozidiel bez zranení. Jednotka zabezpečila vozidlá proti požiaru očistila vozovku od PHM a vrátila sa na základňu.

30. 07. 2023 Pezinok

Jednotke bol nahlásený vytečený olej na parkovisku v Pezinku pred OC Molom. Po príchode na miesto jednotka očistila parkovisko od oleja pomocou sorbentu a vrátila sa na základňu.

Inzercia