LOADING

Type to search

Festival Kultúra Literatúra Pre deti

Zapojte sa do recitačnej súťaže Maľovaná abeceda

redaktor tvpk 23 mája 2023

Malokarpatská knižnica v Pezinku aj tento rok vyhlasuje súťaž v recitácii v rámci festivalu poézie FELIBER poetry. Keďže detské oddelenie knižnice sa aktuálne prerába, súťaž sa bude konať v Schaubmarovom mlyne v Pezinku.

 

Podmienky súťaže:

– zúčastniť sa môžu žiaci pezinských a modranských (a blízkeho okolia) základných a základných umeleckých škôl a žiaci gymnázií po kvartu (t.j. 9. ročník ZŠ)


– z kapacitných dôvodov by sme Vás chceli poprosiť, aby ste pri prihlasovaní žiakov do súťaže dodržali maximálne počty nasledovne:

pre školy s väčšími triedami platí počet 5 žiakov za školu

pre školy s menšími triedami platí počet 3 žiaci za školu (za školy s menšími triedami považujeme Jolly Homeschool, Spojená škola v Pezinku, ŠZŠ v Modre a základné umelecké školy)

– výber prednášaných diel je ľubovoľný, rozsah básní by mal zodpovedať vekovej kategórii či možnostiam žiakov. Báseň musí byť knižne publikovaná (nie z internetu)

– je potrebné uvádzať autora aj celý názov básne

– vyplnené prihlášky nám, prosím, posielajte do 5. júna 2023 na adresu malovanaabeceda@gmail.com alebo prineste vyplnené osobne.

Inzercia