LOADING

Type to search

Dobrovoľnictvo Komunita Samospráva Sociálna pomoc Život

Využite sociálne poradenstvo. Mesto ho poskytuje v Denných centrách

redaktor tvpk 05 októbra 2023

Od septembra 2023 začali pracovníčky Zariadení opatrovateľských služieb poskytovať sociálne poradenstvo pre obyvateľov mesta Pezinok v štyroch denných centrách:

Pondelok: DC Orešie 8-12 hod             (0947 929606 p. Pravdová)

                   DC Cajla 8-12 hod                (0947950974 p. Letnická)

Streda:      DC Kollárova 9-12 hod        (0947950974 p. Letnická)

Štvrtok:     DC Hrnčiarska 9-12 hod      (0947 929606 p. Pravdová)     Poradenstvo je určené pre:

1/  seniorov a ich príbuzných – riešenie všetkých sociálnych problémov, vybavenie žiadostí priamo v dennom centre.

2/ obyvateľov mesta Pezinok so znevýhodnením –  vybavovanie žiadostí na jednom mieste, umiestnenie na trhu práce, sociálna rehabilitácia, kompenzačné pomôcky a pod.Telefonicky sú pracovníčky k dispozícií našim občanom denne od 8-15 hod. na telefónnych číslach 0947 929606, 0947950 974, 0336901976.

FOTO: ilustračná fotografia

Inzercia