LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

VIDEO: Projekt Severného obchvatu dostal stopku

redaktor tvpk 18 mája 2023

Na májovom rokovaní Mestského zastupiteľstva bola poslancom opätovne predložená informácia o stave rozpracovanosti investičnej akcie Okružná ulica – Fajgalská cesta – Hasičská ulica. Tento projekt bol prerokovaný v odborných komisiách s následným návrhom na dopracovanie prípadne zrušenie investičnej akcie.

Inzercia