LOADING

Type to search

Komunálna politika Samospráva Školstvo Život

VIDEO: MsZ schválilo VZN o školských obvodoch

redaktor tvpk 09 marca 2023

Na februárovom rokovaní Mestského zastupiteľstva bol poslancom predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov. Táto novela bola prediskutovaná v základných školách, taktiež s obcami Limbach a Vinosady ako v Mestskej školskej rade.

Inzercia