LOADING

Type to search

Komunálna politika Odpadové hospodarstvo Samospráva Život

VIDEO: MsZ schválilo ukončenie nájmu zbernému dvoru

redaktor tvpk 19 októbra 2023

Vo štvrtok 12. októbra rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku. V bode prevody a nájmy mestského majetku bol poslancom predložený návrh ukončenie nájomného vzťahu medzi mestom Pezinok a spoločnosťou BETA-CAR, na základe ktorej mal byť v areáli na Drevárskej ulici zriadený zberný dvor.

Inzercia