LOADING

Type to search

Aktuálne Doprava Investície Samospráva Život

VIDEO: MsZ – Koncept severného obchvatu

redaktor tvpk 10 januára 2023

Na prvom riadnom rokovaní nového Mestského zastupiteľstva v Pezinku, ktoré sa konalo vo štvrtok 15. decembra 2022 bola poslancom predložená Informácia o rozpracovanosti investičnej akcie „severného obchvatu“. Predmetom projektu je spojenie ulíc Okružná ulica – Fajgalská cesta – Hasičská ulica, čím sa vytvorí vnútorný dopravný okruh mesta.

Inzercia