LOADING

Type to search

Doprava Ekológia Projekty Region Život Životné prostredie

Talianski experti už analyzujú údaje o čistote ovzdušia v Pezinku

redaktor tvpk 03 októbra 2023

Zariadenia na meranie čistoty ovzdušia, ktoré boli v rámci projektu RE-BREATH umiestnené pri železničnej stanici v Pezinku počas leta, boli prevezené do Talianska, kde experti z Národného výskumného strediska (CNR) analyzujú získané údaje. ARRIVA medzitým pokračuje v testovaní nových ekologických bŕzd v každodennej prevádzke na autobusových linkách v Bratislavskom kraji. Monitorovacie jednotky sa vrátia na svoje miesto na prelome februára a marca budúceho roku.

„Naši pracovníci dočasne odinštalovali zariadenia na monitorovanie čistoty ovzdušia z autobusových zastávok pri železničnej stanici v Pezinku. CNR bude analyzovať získané údaje a výsledky poslúžia pri posúdení emisií starých a nových brzdových systémov. Ďalšia fáza meraní sa začne počas zimného obdobia v prvých mesiacoch budúceho roka,“ povedal Dr. Valerio Paolini, ktorý je vedecky zodpovedný za projekt RE-BREATH v CNR v Taliansku.Spoločnosť ARRIVA medzitým pokračuje v každodennom prevádzkovom testovaní nových ekologických bŕzd od spoločnosti Brembo, ktorá je globálnym lídrom vo výrobe brzdových systémov. Brzdy, ktoré boli homologizované a certifikované spoločnosťou Vehicle Certification Agency, sú inštalované v 5 vybraných autobusoch zaradených na trase Bratislava – Pezinok. Cieľom ich nepretržitého testovania po dobu 16 mesiacov je overiť zvýšenie životnosti bŕzd v porovnaní s aktuálnou technológiou, čo má ekologický aj hospodársky dopad.

Spolu s našimi partnermi v projekte RE-BREATH máme za sebou prvú fázu meraní kvality ovzdušia a teraz je na expertoch z oblasti vedy a výskumu, aby porovnali získané údaje z rôznych brzdových systémov zo Slovenska a Talianska. ARRIVA ako dopravca však bude medzitým pokračovať v ďalšom praktickom testovaní nových ekologických bŕzd, pretože každý kilometer preveruje ich robustnosť a efektivitu v reálnych dopravných situáciách,“ uviedol Peter Stach, hovorca spoločností ARRIVA na Slovensku.

Ďalšími partnermi projektu podporeného Európskou úniou v programe LIFE sú spoločnosť Arriva Italia a talianske mesto Bergamo. Informácie získané z projektu RE-BREATH, ktorý je naplánovaný na 36 mesiacov, by mali zároveň podporiť vnútroštátne orgány pri odhade emisií iných ako výfukových plynov. Tie sa totiž započítavajú do emisnej bilancie EMEP/SEE podľa smernice (EÚ) 2016/2284.

Inzercia