LOADING

Type to search

Štatistika Život

Štatistický úrad zisťuje príjmy a životné podmienky pezinských domácností

redaktor tvpk 17 marca 2023

Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) bude aj v roku 2023 realizovať výskum o príjmoch a životných podmienkach pezinských domácností. Na zisťovanie informácií používa dotazníkovú formu rozdelenú do troch modulov.

V Pezinku je súčasťou prieskumu 40 nových a 29 starých domácností, ktoré sa na ňom už zúčastnili v minulých rokoch. Každá vybraná domácnosť zostáva v zisťovaní 4 roky.

Cieľom prieskumu je získať porovnateľné a včasné údaje o nerovnosti príjmov, úrovni a štruktúre chudoby a o sociálnom vylúčení, ako aj umožniť výpočet štrukturálnych indikátorov a indikátorov sociálnej kohézie. Všetky informácie, ktoré respondenti v rámci tohto zisťovania poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.Podrobnejšie informácie sa obyvatelia dozvedia na stránke ŠÚ SR na webovej stránke www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 02/ 69250 410 u vedúceho oddelenia Mgr. Romana Schiebera.
Na Slovensku pociťovalo v roku 2021 závažnú materiálnu a sociálnu depriváciu 5,7 % obyvateľov, čo predstavovalo 300 tisíc osôb. Podľa štatistiky spred dvoch rokov si takmer 35% obyvateľov Slovenska nemôže dovoliť týždeň dovolenky mimo domu, viac ako 12 % nemá financie na mäsité jedlo každý druhý deň a asi 6 % má nedoplatky na energiách, pôžičkách,  hypotékach či nájomnom.

Inzercia