LOADING

Type to search

Štatistika Život

Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií

redaktor tvpk 03 mája 2023

Začiatkom mája začína Štatistický úrad realizovať výskum o používaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov na celom území Slovenska. Z nášho mesta je jeho súčasťou 20 domácností vybraných náhodným výberom.

V prvej fáze bude zisťovanie prebiehať elektronicky. Vybrané domácnosti osloví Štatistický úrad listom. V ňom nájdu QR kód a prístupové 3 miestne číslo a heslo, pomocou ktorých sa respondent dostane do  web formuláru. Dotazník obsahuje 40 otázok s viacerými možnosťami výberu odpovede. Dotazník vyplní 1 člen domácnosti vo veku od 16 do 74 rokov. Vyplnenie web dotazníka trvá orientačne cca 10 – 15 minút a má niekoľko sekcií zameraných na využívanie internetu, elektronickej verejnej správy, elektronického obchodu, atď.Domácnosti, ktoré nepoužívajú internet alebo na list nebudú reagovať, budú v druhej fáze (v júni) kontaktované opytovateľkou Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Cieľom prieskumu je zabezpečiť pravidelné informácie o tom, aké IT a komunikačné technológie (PC, mobilný telefón, internet) najčastejšie používajú jednotlivé skupiny obyvateľstva a aké sú ich internetové zručnosti. Všetky informácie, ktoré respondenti v rámci tohto zisťovania poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Výsledky zisťovania budú použité v medzinárodnom meradle pre porovnanie Slovenskej republiky v rámci EÚ.

Inzercia